Over KunstKeur

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de ‘vrije marktwerking’ toegenomen. Kunstdocent is een vrij beroep en daarom is het belangrijk dat een (toekomstig) beoefenaar een geschikte docent kan vinden op basis van diens kwaliteiten.

Verankeren & borgen van (bestaande) kwaliteit is belangrijk om de essentie van kunsteducatie te behouden. Als kunsteducatie verwordt tot een ‘ratrace’ van aanbieders die met zo min mogelijk aandacht proberen snelle succesjes te boeken verdwijnt de maatschappelijke relevantie.

Erkenning en herkenning van het beroep is nodig om docenten die een kwalitatieve vorm van kunsteducatie bieden in staat te stellen nu en in de toekomst een fatsoenlijke boterham met het vak te kunnen verdienen.

KunstKeur nieuwe stijl werkt aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van een kunsteducatieprofessional in al zijn uitingsvormen.