‚Äč

Kwaliteitskader

KunstKeur nieuwe stijl gaat uit van de behoefte van de professional om zich te blijven ontwikkelen en zich te kunnen spiegelen tijdens dit proces.

De KunstKeur-spiegel geeft feedback op basis waarvan de professional zichzelf gericht kan doorontwikkelen en geeft erkenning voor datgene waarin de professional zich al ontwikkeld heeft.

In samenwerking met LKCA en diverse beroepsverenigingen komen kwaliteitskaders tot stand die de professional helpen bij zijn ontwikkeling. Bij het bepalen van deze kaders is uitgegaan van competenties, autonomie en verbondenheid. Via o.a. Kiesjedocent.nl kan de professional aan de 'buitenwacht' zijn kwaliteiten inzichtelijk te maken.

Toegankelijkheid, professionaliteit, (h)erkenning en transparantie zijn kernwaarden die centraal staan in het vernieuwde KunstKeur.