Over KunstKeur

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de ‘vrije marktwerking’ toegenomen. Kunstdocent is een vrij beroep en daarom is het belangrijk dat een (toekomstig) beoefenaar een geschikte docent kan vinden op basis van diens kwaliteiten.

Verankeren & borgen van (bestaande) kwaliteit is belangrijk om de essentie van kunsteducatie te behouden. Als kunsteducatie verwordt tot een ‘ratrace’ van aanbieders die met zo min mogelijk aandacht proberen snelle succesjes te boeken verdwijnt de maatschappelijke relevantie.

Erkenning en herkenning van het beroep is nodig om docenten die een kwalitatieve vorm van kunsteducatie bieden in staat te stellen nu en in de toekomst een fatsoenlijke boterham met het vak te kunnen verdienen.

KunstKeur nieuwe stijl werkt aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van een kunsteducatieprofessional in al zijn uitingsvormen.

Kwaliteitskader

KunstKeur nieuwe stijl gaat uit van de behoefte van de professional om zich te blijven ontwikkelen en zich te kunnen spiegelen tijdens dit proces.

De KunstKeur-spiegel geeft feedback op basis waarvan de professional zichzelf gericht kan doorontwikkelen en geeft erkenning voor datgene waarin de professional zich al ontwikkeld heeft.

In samenwerking met LKCA en diverse beroepsverenigingen komen kwaliteitskaders tot stand die de professional helpen bij zijn ontwikkeling. Bij het bepalen van deze kaders is uitgegaan van competenties, autonomie en verbondenheid. Via o.a. Kiesjedocent.nl kan de professional aan de 'buitenwacht' zijn kwaliteiten inzichtelijk te maken.

Toegankelijkheid, professionaliteit, (h)erkenning en transparantie zijn kernwaarden die centraal staan in het vernieuwde KunstKeur.

Doe je mee?

Ben jij een professional in de Kunsteducatie? Dan is KunstKeur er speciaal voor jou!

Op dit moment zijn we KunstKeur nieuwe stijl aan het opzetten en hier kunnen we alle aanwezige expertise en ondersteuning bij gebruiken. Dus vind jij het ook belangrijk dat er (h)erkenning van kwaliteit is, help ons dan.

Stuur een berichtje naar contact@kunstkeur.nl met jouw gegevens en we nemen op korte termijn contact met je op!

 

Contact

 

All Art Professionals heeft vanuit haar idealen voor Kunsteducatie het initiatief tot het vernieuwen van KunstKeur genomen.

 

KunstKeur is in de huidige opzet dus een initiatief (en handelsnaam) van All Art Professionals en functioneert onder verantwoordelijkheid van een commissie kwaliteit. Het is daarmee hét netwerk voor kunstdocenten, docentencollectieven, beroepsverenigingen en andere samenwerkingsverbanden binnen de kunsteducatie om samen te werken aan de (h)erkenning van kwaliteit.

 

Contact gegevens KunstKeur

Korte Noorderweg 22

1221 NB HILVERSUM

contact@kunstkeur.nl

KvK nummer 53445562